Beleidsplan

Beleidsplan

Statutair doel van de stichting

Het behouden van het zwembad (Julianabad) voor Arnemuiden na sluiting hiervan door de gemeente Middelburg in 2016 alsmede het exploiteren en/of beheren daarvan en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt.

Beleidsplan (samengevat)

Vanuit het bestuur werd in 2019 een (nieuw) beleidsplan opgesteld op welke wijze de doelstelling behaald zou moeten worden, waarbij het gehele proces in 3 fasen werd opgedeeld:

  • 1. onderzoek naar de renovatie
  • 2. onderzoek naar de exploitatie
  • 3. realisatie en uitvoering

Stap 1: In eerste instantie werdt een onderzoek gestart om te bepalen wat nodig zou zijn om het zwembad weer geschikt te maken voor een normaal gebruik. In samenwerking met deskundigen werd gekeken naar de gebreken en de onderhoudstoestand van het geheel aan opstallen en installaties. Vervolgens werden de bevindingen vergeleken met door marktpartijen uitgebrachte offertes. Tot slot was er de financiële toetsing aan de daarvoor beschikbaar zijnde financiële middelen, die hoofdzakelijk bestonden uit beschikbare Europese en gemeentelijke subsidies. Daarnaast werden extra inkomsten begroot uit georganiseerde acties.

Stap 2: Nadat in stap 1 was gebleken dat de financiële toets positief was, werd een exploitatiebegroting opgesteld. De basis voor deze begroting waren kengetallen uit het CBS, financiële gegevens van vergelijkbare zwembaden, inschatting van verdere commerciële (verhuur)mogelijkheden en  inkomsten uit horeca. Daarnaast de kosten van energie, waterkwaliteit, professioneel toezicht, onderhoud, etc. Behalve deze inkomsten en uitgaven, werd (voorzichtig) rekening gehouden met extra sponsorinkomsten en een jaarlijks structureel toegezegde gemeentelijke subsidie.

Stap 3: Indien ook stap 2 een positief resultaat lzou laten zien, dan zou worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden, die onder stap 1 werden geformuleerd. Op voorhand waren er diverse toezeggingen vanuit zowel particulieren als ook bedrijven, die zich kosteloos wilden inzetten om de stichting te helpen hun doelstellingen te bereiken. Tevens zouden vrijwilligers wordern geworven voor zowel de werkzaamheden in de renovatie als ook in de exploitatie, waarmee de kosten minimaal zouden kunnen worden gehouden.

Gerealiseerd: De realisatie werd op 1 mei 2021 afgerond, waarna het zwembad kon worden heropend voor publiek.