Beleidsplan

Beleidsplan

Statutair doel van de stichting

Het behouden van het zwembad (Julianabad) voor Arnemuiden alsmede het exploiteren en/of beheren daarvan en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt.

Beleidsplan (samengevat)

Vanuit het bestuur is een beleidsplan opgesteld op welke wijze de doelstelling behaald wordt. Het gehele proces bestaat daarbij uit 3 fasen:

  • 1. onderzoek naar de renovatie
  • 2. onderzoek naar de exploitatie
  • 3. realisatie en uitvoering

Stap 1: In eerste instantie wordt een onderzoek gestart om te bepalen wat nodig is om het zwembad weer geschikt te maken voor een normaal gebruik. Daarbij wordt in samenwerking met deskundigen gekeken naar de gebreken en de onderhoudstoestand van het geheel aan opstallen en installaties. Deze worden vervolgens onderbouwd op basis van door marktpartijen uitgebrachte offertes en getoetst aan de financiële middelen, die hoofdzakelijk bestaan uit beschikbare Europese en gemeentelijke subsidies.

Stap 2: Nadat in stap 1 is gebleken dat de financiële toets positief is, wordt een exploitatiebegroting opgesteld. Deze begroting wordt gebaseerd op kengetallen uit het CBS, financiële gegevens van vergelijkbare zwembaden, inschatting van verdere commerciële (verhuur)mogelijkheden en  inkomsten uit horeca. Daarnaast de kosten van energie, waterkwaliteit, professioneel toezicht, onderhoud, etc. Naast deze inkomsten en uitgaven, wordt (beperkt) rekening gehouden met extra sponsorinkomsten en een jaarlijks structureel toegezegde gemeentelijke subsidie. Tot slot worden onderhandelingen opgestart om met een professionele marktpartij ook het geven van zwemlessen terug te laten keren. Zij zullen het zwembad voor hun activiteiten gebruiken van de stichting. Van deze externe partij zal ook het benodigde professionele toezicht worden ingehuurd.

Stap 3: Indien ook stap 2 een positief resultaat laat zien, dan wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden, die onder stap 1 staan geformuleerd. Op voorhand zijn er diverse toezeggingen vanuit zowel particulieren als ook bedrijven, die zich kosteloos willen inzetten om de stichting hiermee te helpen. Tevens zullen vrijwilligers worden geworven voor zowel de renovatie als ook tijdens de exploitatie.

De realisatie wordt uiterlijk 1 mei 2021 afgerond, waarna het zwembad wordt heropend voor publiek.

Gerealiseerd: Nadat op 17 mei 2021 het Julinanabad door de Zwemschool Arnemuiden in gebruik werd genomen ten behoeve van de zwemlessen, volgde de openstelling voor de recreatieve zwemmers op 21 juli 2021 met direct daarna de openstelling van het peuterbad.