Onze doelstellingen

Onze doelstellingen

Onze doelstellingen zijn eigenlijk heel simpel en laten zich heel kort omschrijven:

Hoofddoel:

  • Het behouden van het Julianabad voor Arnemuiden en omgeving.

Subdoelen/Onze wensen:

  • Wij willen het zwembad open houden op een verantwoorde manier zonder enorme kosten voor de gemeente Middelburg.
  • Wij willen een zwembad dat draait op vrijwilligers, maar wel met een verantwoordelijke professional.
  • Door middel van het aanvragen van subsidies, het benaderen van sponsors, vrienden van het zwembad en natuurlijk de vele vrijwilligers willen wij het zwembad weer toekomstbestendig, aantrekkelijker en duurzaam maken.
  • We willen een plaats creeëren waar Arnemuiden en omgeving in de zomermaanden kan recreëren en samenkomen  in een omgeving waar ouder en kind zich veilig voelen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan:

  • Met steun van heel veel mensen, scholen, sportverenigingen e.d. hebben we de sloop van het zwembad uitgesteld.
  • We hebben met diverse bedrijven het Julianabad geïnspecteerd en zij hebben ons offertes gegeven voor het achterstallig onderhoud en het verduurzamen van het zwembad.
  • Met deze offertes, branchecijfers e.d. zijn we samen met onze accountant een begroting opgaan zetten en een investeringplan.
  • Er zijn diverse gesprekken gevoerd met andere zwembaden die net als wij in het verleden geconfronteerd zijn met een sluiting en dit toch op een positieve manier hebben omgedraaid naar een leuk een attractief zwembad.